X

Over Infinio

INFINIO learning performance richt zich op het onderzoeken en begeleiden van cultuur- en gedragsveranderingstrajecten in organisaties, zowel collectief als individueel. Daar hoort ook de ontwikkeling van talent en persoonlijk leiderschap bij.

Oneindige ontwikkeling

INFINIO staat voor oneindige ontwikkeling. Organisaties en mensen zijn nooit uitgeleerd. Processen van buitenaf en binnenuit zorgen ervoor dat ontwikkeling een voortgaand proces is. INFINIO learning performance ondersteunt en faciliteert deze ontwikkeling.

Leren en Presteren

Learning performance is gebaseerd op twee belangrijke componenten, Leren en Presteren. Dit betekent voor INFINIO zowel leren presteren als presteren in leren.

Leren presteren: wanneer je als leidinggevende de intrinsieke motivatie van de medewerker weet te verbinden met het belang van de organisatie, creëer je ruimte voor gezamenlijke ambities. Dit komt de medewerker, de organisatie en de resultaten van de organisatie ten goede.

INFINIO learning performance ondersteunt leidinggevenden om aan te sluiten bij de motivatie en ambitie van de medewerker. Daarmee focust INFINIO op duurzame inzetbaarheid: de juiste m/v op de juiste tijd op de juiste plaats.

Presteren in leren: ieder mens heeft talenten en gaven. Wanneer in teamverband duidelijk wordt waar deze liggen, en werknemers de mogelijkheid grijpen om hun eigen talenten te ontwikkelen en ze daadwerkelijk in te zetten, verandert leren in waardevol handelen.

INFINIO learning performance ondersteunt en faciliteert deze talentontwikkeling.

Missie

De missie van INFINIO learning performance luidt: Samen een leven lang werken met plezier!

Visie

In veel organisaties is sprake van veranderingen. Projecten, processen en afdelingen vragen regelmatig om een nieuwe organisatie, zodat werk zo efficiënt en goed mogelijk kan worden gedaan. Continu verbeteren betekent continu willen veranderen!

Elke verandering begint met weerstand en roept een diversiteit aan gevoelens op zoals angst en boosheid maar ook hoop, zin en plezier. Toch zijn het feitelijk niet de veranderingen die deze gevoelens oproepen, maar de betekenis die mensen aan deze veranderingen geven. Gedachten over veranderingen sturen namelijk de gevoelens. De rode draad in het werk van INFINIO is daarom de focus op betekenisgeving: omgaan met verandering vraagt om een actief proces van betekenisgeving.

Dit proces van betekenisgeving geeft INFINIO vorm door in een veranderingstraject aandacht te schenken aan de componenten Learning Performance: leren presteren én presteren in leren. Wanneer leidinggevenden medewerkers in staat stellen om hun talenten te gebruiken en hierin samen te leren, wanneer medewerkers hun talenten ontwikkelen en gebruiken, verhoogt dit het werkplezier en functioneren organisaties goed. Dan hebben veranderingstrajecten grote kans van slagen.

Kernwaarden

In de trajecten die INFINIO vanuit haar missie en visie vormgeeft staan altijd de onderstaande kernwaarden centraal.

Ubuntu

Ubuntu is een begrip dat afkomstig is uit Zuid-Afrika dat inhoudt: ik ben omdat wij zijn. Wij ontstaan in de relatie met elkaar doordat we elkaar beïnvloeden, wij zijn verschillend en gelijkwaardig.

Co-creatie

Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

De vreemde Ander

Ik ben nieuwsgierig naar de ‘vreemde Ander’, een begrip ontleend aan de Joodse filosoof Emanuel Levinas (1906-1995). Hij stelde kort samengevat dat het gelaat van de Ander een beroep op ons doet. “Alleen als ik onafhankelijk ben, als ik vrij sta ten opzichte van mijzelf, alleen als ik zelf iemand ben, kan ik een ander als ander ontmoeten, kan de blik van het gelaat van de ander mij raken.”

Normatieve professionaliteit

INFINIO learning performance is trouw aan haar idealen en waarden en aan de beroepsethiek. Het professionele handelen van INFINIO is daarom in elke situatie en elk traject gebaseerd op actuele kennis van de begeleidingskunde en de normen en waarden van de ethische beroepscode.

afbeelding van Astrid Mersmans

Verandering in het leven is een gegeven. Niets blijft hetzelfde. En in de huidige tijd is het tempo van veranderingen hoog. Daar krijg ik energie van. Want verandering schept ruimte. Voor nieuwe mogelijkheden. Voor een andere manier van (samen)werken. Voor leren. Voor het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talenten. En daar is het mij om te doen als begeleidingskundige.

Organisaties zouden niet bestaan zonder betrokken medewerkers. Ik zie dat wanneer organisaties weten aan te sluiten bij de motivatie van de medewerkers zelf, dit de beste voorwaarden schept om te kunnen leren én veranderen. Bij veranderingsprocessen in organisaties werk ik daarom graag met het concept van de ‘lerende organisatie’. Hoe kunnen organisaties een ‘krachtige leeromgeving’ scheppen en het gezamenlijk leren en ‘persoonlijk meesterschap’ van medewerkers bevorderen? Met andere woorden, hoe kan er gezamenlijk co-creatie plaatsvinden? Dagelijks sta ik midden in organisaties om samen met vallen en opstaan het concept van de lerende organisatie in praktijk te brengen.

Veranderingsprocessen in organisaties zijn vaak complex. Ik maak me in korte tijd een gecompliceerde werkomgeving eigen, creëer vanuit een betrokken houding verbinding met alle lagen in de organisatie, analyseer de krachten en talenten van een organisatie en ontdek waar de motor hapert of vastloopt. Samen met medewerkers ontwikkelen we gerichte en effectieve interventies. In de persoonlijke begeleiding en teamsessies gaat het om het aanboren van het enthousiasme van mensen; vanuit mijn respect voor 'de vreemde Ander' stel ik medewerkers en leidinggevenden in staat om hun talenten (verder) te ontdekken, deze in te zetten voor de organisatie en ze verder te ontwikkelen.

'Oneindige ontwikkeling' en 'learning performance' zijn ook op mezelf van toepassing. Ik stel mijzelf regelmatig de vraag: doe ik de goede dingen en doe ik die dingen goed? Welke theorieën onderbouwen mijn handelen of zijn juist de aanleiding tot aanpassing van mijn werkwijzen en methoden? Deze vragen leiden ertoe dat ik jaarlijks een training, cursus of opleiding volg en deelneem aan intervisie.

Gediplomeerd

  • Master Human & Organizational Behavior
  • Post Hbo Coaching & Consultancy

Gecertificeerd

  • Transitiemanager
  • Projectmanager
  • Teamcoach
  • Executive Coach
  • Begeleider van veranderingsprocessen in de lerende organisatie
  • Consultant organisatieverandering
  • Counselor