X

Voorbij de onmacht

Hoe ziet de duurzame toekomst van de bouw eruit? In samenwerking met DRIFT en de Actieagenda Bouw heeft INFINIO een Transitiearena voor vrouwen over dit onderwerp georganiseerd. Het initiatief heeft geleid tot de publicatie van het essay Voorbij de onmacht .

Voorbij de onmacht geeft een analyse en mogelijke oplossingsrichtingen om te bewegen naar een adaptieve bouwsector waar langetermijnfocus, persoonlijke kracht, reflectie en experimenteren centraal staan. Want als dit niet gebeurt, doemt een dystopie op. Het essay geeft concrete voorbeelden waar alternatieve manieren van organiseren en met elkaar omgaan zichtbaar worden gemaakt. Aan de slag dus! Wilt u het essay ontvangen, stuur dan een mail naar astrid@infinio.nu.

Tussen droom en daad

Bouwbedrijven leggen zich meer en meer toe op het realiseren van goedkope, duurzame projecten. Het is van cruciaal belang de bouwplaatsmedewerkers in deze overlevingsstrategie mee te nemen.

Voor haar master Begeleidingskunde schreef Astrid Mersmans een thesis waarin de vraag centraal stond: welke vormen van leren en welke voorwaarden voor leren leiden tot een gedragsverandering bij medewerkers op de bouwplaats? Klik hier voor de thesis Tussen droom en daad.

De hiërarchie voorbij? Begeleidingskunde in bedrijf

Op 1 november 2016 verzorgde Astrid Mersmans een inspiratie met als thema: Het doorbreken van de hiërarchie. Begeleidingskunde in de bouw! De inspiratiesessie maakte onderdeel uit van het symposium De hiërarchie voorbij, georganiseerd door het instituut voor Sociale Opleidingen (Hogeschool Rotterdam). Meer weten: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/go/symposium-de-hierarchie-voorbij/