X

SROI: van economisering naar humanisering van de arbeid

In september 2017 zijn we gestart met een uniek onderzoek naar methodiekontwikkeling voor duurzame SROI-plaatsingen die economisch rendement opleveren. In een aantal pilotprojecten, in onder andere de bestaande woningbouw, hebben hoofdaannemers en onderaannemers in co-creatie gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om kandidaten met achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring te bieden. Samen met Gemeenten, opdrachtgevers en begeleidende instanties werken we aan de ontwikkeling van een methodiek om van SROI een duurzaam en een economisch succes te maken! Deze methodiek is van belang om uiteindelijk te kunnen meten welke effecten de plaatsing heeft gehad op de interne medewerkers. Dus eerst alle neuzen (lees: elkaars perspectieven en belangen kennen en begrijpen) dezelfde kant op en dan samen aan de slag en continu verbeteren.

Nieuwsgierig geworden? Wilt u ook meer ondernemingsrendement door sociale innovatie en start u met de realisatiefase van een bouwproject? Meld u dan vrijblijvend aan voor meer informatie over dit vernieuwende handelingsonderzoek! astrid@infinio.nu

Projectverslagen

Van diverse veranderingstrajecten die zijn begeleid door INFINIO zijn (onderzoeks-)verslagen gemaakt. Onderstaand treft u verslagen aan van begeleidingstrajecten in de bouwsector. Wanneer u weinig tijd kunt nemen om te lezen, raden we u aan om 'de uitkomsten in relatie tot de doelstellingen' en de eindconclusie te lezen.

Positief kijken naar verandering

Verslag van de implementatie van het lean bouwen en de effecten op duurzame inzetbaarheid.

oktober 2015 – maart 2017

Dit verslag beschrijft de implementatie van het Lean bouwen in een lopend utiliteitsbouwproject dat onder druk staat van tijd en geld.

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Duurzame optimalisering van de klantwaarde

Verslag van de ontwikkeling van de lerende organisatie en de effecten op duurzame inzetbaarheid.

november 2015 – maart 2017

Dit verslag beschrijft de competentieontwikkeling en invoering van de projectteamgedachte als basis voor het optimaliseren van de klantwaarde.

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Duurzame interactie creëren

Verslag van teamontwikkeling en leiderschap in een vastgoedonderneming.

november 2015 – maart 2017

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een 'mentaal-veilige werkomgeving' als basis voor de implementatie van het lean werken.

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Vastgoed en Bouw samen duurzaam de toekomst in

Verslag van de implementatie van interdisciplinaire projectteams en het effect op duurzame inzetbaarheid.

november 2015 – februari 2017

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van de projectteamgedachte en de implementatie van een integrale aanpak.

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Lean bouwen met bouwbedrijf

Verslag van de implementatie van Lean bouwen en de effecten op duurzame inzetbaarheid.

maart 2015 – januari 2016

Dit verslag beschrijft de implementatie van LEAN bouwen in bouwbedrijf X in vijf verschillende projecten, en de effecten daarvan op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Bouwbedrijf leert Lean bouwen na overname

Verslag van de implementatie van Lean bouwen en de effecten op duurzame inzetbaarheid.

februari 2015 – februari 2016

Dit verslag beschrijft op welke manier Infinio, advies en ondersteuning heeft geboden bij de succesvolle implementatie van LEAN bouwen in een bouwbedrijf.

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Lean bouwen, duurzaam inzetbaar

Onderzoeksverslag naar de effecten van Lean bouwen op duurzame inzetbaarheid.

november 2013 – februari 2015

auteurs: Astrid Mersmans en Jannes Bouwma

Dit onderzoeksverslag beschrijft de implementatie van het Lean bouwen in een vijftal pilots van Infra, Utiliteitsbouw en Woningbouw van de Koninklijke BAM Groep op basis van verschillende oplossingsrichtingen. Ook beschrijft het de effecten van Lean bouwen op de duurzame inzetbaarheid van betrokkenen.

Op basis van de onderzochte pilots hebben we een Quick Reference Card opgesteld voor Lean bouwen. De Quick Reference Card beschrijft de belangrijkste uitgangspunten van Lean bouwen én de essentiële elementen voor implementatie ervan voor verschillende betrokkenen.

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Klik hier voor de Quick Reference Card